:: Professional ::
Language: 
 
 
Ha Long
 Donation

All contributions are tax deductible. NJVACA Tax ID# 22-3552587


  
Announcements
Apply for V247 Scholarship

Apply for V247 Scholarship here: v247.com/Scholarship.aspx

 

 
Job Posting

NJVACA is pleased to announce a new service to our members - free job board.  Please click on read more... below to check out the job posting.

 read more ...

 
 
You
are here: Community Services
Login
University of Buffalo Minimize
Trường Dược ĐH tại Buffalo vừa kêu gọi các thành viên hội đồng tuyển sinh xin giới thiệu sinh viên xuất sắc để xét tuyển vào khóa 2019 (nhập học Fall 2019).

Xin các thành viên NJVACA có con em hay cháu đang học năm thứ 3 ĐH và hội đủ điều kiên sau đây:

GPA Toán/Lý/Hóa/Sinh > /= 3.25/4.0 (trung bình B-)
GPA English Composition > /= 3.0/4.0 (B)
GPA Social Science > /= 3.0/4.0 (B)

Các thí sinh trong cộng đồng hội đủ điều kiên và có ý theo nghanh Dược Sĩ (Pharm D) hay Khoa Học Dược (BSC/MS/PhD Pharmaceutical Sciences) có thể gửi thông tin liên hệ thẳng đếnHùng Lê (leatfernwood@gmail.com). Sau khi tôi gửi email giới thiệu riêng, trường sẽ liên hệ thẳng với thí sinh. Nếu muốn thi sinh cũng có thể liên hệ thẳng với trường:

"Admissions information can be found here: http://pharmacy.buffalo.edu/academic-programs.html. If you have any questions, feel free to contact us at pharm-admit@buffalo.edu or 716-645-2825. "
  
Translate this page

Vietnamese

   English      

 

Contact Us Now


 
Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2018 by NJVACA